Tỷ Phú Warren Buffett Và Những Cuộc Gặp Gỡ Làm Nên Một Huyền Thoại Là một trong những vị tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, cuộc đời của Warrren…