Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, một người rất ghét tiền điện tử sẽ đi ăn trưa với Justin Sun, nhà sáng lập của đồng tiền ảo Tron với mức…