Một người thắng cuộc giấu tên đã trả giá hơn 4,57 triệu USD ( xấp xỉ 100 tỷ đồng) cho bữa trưa cùng huyền thoại đầu tư – Warren Buffett. Đây là…