Câu nói hay của tỷ phú chứng khoán Warren Buffett (p14) #shorts #chungkhoan #chứngkhoán #stocks Mở tại khoản giao dịch …